Chào mừng quý khách hàng đến với VIBOX.VN. Sau khi truy cập vào website VIBOX.VN để tham khảo hoặc mua sắm, khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của VIBOX.VN. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng một website VIBOX.VN ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính khách hàng.

Tài khoản của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ VIBOX.VN, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được một tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng VIBOX.VN. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ… là những thông tin sẽ giúp VIBOX.VN phục vụ khách hàng tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng.

Khi có những thay đổi thông tin của khách hàng, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại VIBOX.VN. Khách hàng phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. khách hàng nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại VIBOX.VN sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tại website VIBOX.VN, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của VIBOX.VN và sẽ không được chuyển giao cho một bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của khách hàng tại VIBOX.VN sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VIBOX.VN

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website VIBOX.VN. Khách hàng không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của VIBOX.VN cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của VIBOX.VN ngay khi khách hàng phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0901.222.968 hoặc email lienhe@vibox.vn

Khách hàng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc… Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị VIBOX.VN.

Trách nhiệm và quyền lợi của VIBOX.VN

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, VIBOX.VN sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website VIBOX.VN mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website VIBOX.VN.

Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ lienhe@vibox.vn