I. Thanh toán tiền mặt

Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại địa chỉ số 3 Hoa Huệ, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

II. Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi như sau:

1. Ngân hàng Vietcombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 0071001151401
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

2. Ngân hàng Vietinbank

Tên ngân hàng Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh 2 TP.HCM
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 100867727203
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

3. Ngân hàng Sacombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Trung tâm
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 060144802414
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

4. Ngân hàng Á Châu ACB

Tên ngân hàng Ngân hàng Á Châu ACB – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 249649029
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

5. Ngân hàng BIDV

Tên ngân hàng Ngân hàng BIDV – Chi Nhánh Trường Sơn
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 17710000114422
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

6. Ngân hàng Agribank

Tên ngân hàng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Phú Nhuận
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 1604205456328
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

7. Ngân hàng Techcombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phú Nhuận
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 19032053557015
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm